Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.
Advertisement

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.

Λυπάμαι αλλά …

μοκ.jpg

Όποιος θέλει ν’ ασχοληθεί εμένα δε με νοιάζει.

Νομίζω πως είμαι στη χειρότερη φάση μου.

Δεν θέλω κανένας να με συγκρίνει με κανέναν

Αν το κάνουν όμως δε μπορώ να κάνω τίποτα

Ναι με ενοχλεί αλλά δε θέλω να ασχολήθώ

Λυπάμαι αλλά δεν ασχολούμαι.