Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Advertisement

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.

Της μοίρας γραφτό …

Ίσως την μοίρας μας γραφτό

να συναντηθούμε ήτανε

να νιώσουμε ότι μας έλειπε

να γίνουμε σαν ένα σώμα.

 

Στα μάτια μας να πάψουνε

δάκρυα να υπάρχουνε

την στεναχώρια απ΄τη καρδιά μας

να  βγάλουμε για μια στιγμή ακόμα.

 

Τα αυτιά μας να μην ακούσουν

λόγια ξανά που να ειπωθούν δεν έπρεπε

μόνο λέξεις αγάπης ν’ ακούγονται

ξέρεις εγώ και εσύ τώρα είμαστε ένα.