Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Advertisement

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε

Κάτι όμορφο για την πρώτη …

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχω χαθεί.

Δεν είναι εύκολο να ενημερώνω το ιστολογιο μου πιο συχνά.

Με δουλειά, σπίτι και παιδιά μου είναι τόσο δύσκολο

Δε σε ξεχνάω όμως και όποτε βρίσκω καιρό θα σου γράφω.

Οι παλιές αγάπες δε ξεχνιούνται και για μένα είσαι τα πάντα

Περάσαμε πολλά μαζί και ελπίζω ακόμα να περάσουμε και άλλα πολλά

Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και να γεμίσεις φίλους ξανά

Εγώ θα κάνω ότι μπορώ γι αυτό

Για την πρώτη εγγραφή μετά από καιρό διαλέγω κάτι όμορφο ν’ ακούσουμε