Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Advertisement

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.

Λαχταράω το γλυκό φιλί σου …

Η καρδιά για άλλη μια φορά χαμογελάει

νιώθω την αγάπη που της δίνεται

και γράφει σκέψεις γλυκές …

couple5.jpg

Μέσα απ΄το ηλιοβασίλεμα

την αγάπη σου βλέπω

τα χείλη  μου υγρά τα νιώθω
λαχταρώντας ένα φιλί σου.

Ίσως όνειρο να μείνει αυτό

θέλοντας το τέλειο
μπορεί και το σίγουρο να χάσεις

πιστεύοντας πως δεν άξιζε.

Ένα Σ’ αγαπώ να σου πω θέλω

δε με νοιάζει πως θα σου φανεί
νιώθω πως πρέπει να το πω
και ότι η καρδιά λέει θα κάνω.