Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Advertisement

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα

Για ΣΕΝΑ που δε αφήνεσαι να αισθανθείς …

Μια καρδιά περιμένει πως και πως

να την αγαπήσεις

το πιστεύεις δε το πιστεύεις

αυτή η καρδιά λιώνει για σένα.

 

Θέλει να την αισθανθείς

θέλει να την αγγίξεις

θέλει να την δείξεις λίγη αγάπη

θέλει να την καταλάβεις για να πάψει να πονάει.

 

Σου φωνάζει Σ’ ΑΓΑΠΩ

παρόλο που δεν το πιστεύεις

λες φτηνές δικαιολογίες

και δε αφήνεσαι να αισθανθείς.

 

Ξέχνα τα όλα

πίστεψε σε αυτό που νιώθεις

η καρδιά σου ξέρει

τι είναι το σωστότερο για σένα.

Μαρία Έλενα