Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Advertisement

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.

Μια ερωτική εξομολόγηση για ΣΕΝΑ …

Seaddd.jpg

H θάλασσα ήταν τόσο μαγευτική σήμερα.

Ένιωσα λίγο πως ήμουνα στην αγκαλιά σου.

Έφυγες χωρίς ένα αντίο να μου πεις.

Δίχως το πως και το γιατί.

Ποτέ δε πίστευα σε happy end.

Ένιωθα ευτυχισμένη και το άφηνα

και όπου ήθελε ας πήγαινε.

Το μαζί για πάντα ποτέ δεν υπήρχε

στο δικό μου λεξιλόγιο.

Σ’ αγάπησα πολύ και ελπίζω …

και εσύ κάτι να αισθάνθηκες για μένα.