Χρόνια μου πολλαά …

rose_02_bg_040106.jpg

Κωνσταντίνου και Ελένης σήμερα.

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζον.

Χρόνια μου πολλά να με χαίρονται όσοι νε αγαπάνε.

Advertisement