ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

Advertisement

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …

ΑΝΤΙΟ θα …

Και νόμιζα πως θα είσαι εδώ.

Στα μάτια σου θα έβλεπα την αγαπή.

Ήξερα πως θα έφευγες.

Δε θα μπορούσες μαζί μου.

Την αγάπη μου δε θα άντεχες.

Θα ήθελες να αναπνεύσεις από μένα.

Την αγάπη σου όμως ήθελα μόνο.

Τα φιλιά σου να γευτώ και μετά ας φύγεις.

Σ’ αγαπώ δεν ξέρεις πόσο.

ΑΝΤΙΟ …