Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Advertisement

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.

Με την αγάπη …

Στην αγκαλιά που λατρεύω ξαναγυρνάω

ν’ αγγίζω τα χείλη που αγαπάω

να νιώθω τη καρδιά ν’ αναπηδά

μες στης ζωής την ανεμώνα.

Η κάθε μέρα μοναδική

και αν δε το πιστεύεις

σκέψου τις αγάπες που φύγανε

τιε καρδιές που πονάνε.

Και αν η αγάπη πονάει

νιώσε το πόνο και πες

πως ο κάθε πόνος μοναδικός

μόνο με την αγάπη κοντά σου.