Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Advertisement

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.

Γλυκιά αναμονή …

Γλυκιά η αναμονή μαζί σου

τα χείλη νιώθουν την αύρα σου

Σ’ αγαπώ σου είπα

με κοίταξες και γύρισες το κεφάλι σου.

Νιώθω γλυκά μαζί σου

μπορεί και εγώ να φτάιω

ξέρω το Σ’ αγαπώ μου δε το περίμενες

αλλά ήθελα να στο πω.