Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …
Advertisement

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …

Θα πάψω να …

sky.jpg
Όταν ο ήλιος πει αντίο

και όταν η γη κοπεί στα δύο.

Όταν στερέψουν τα ποτάμια και οι λίμνες

και από τον χρόνο δραπετεύσουν οι μνήμες.

Όταν όλα τα λουλούδια μαραθούν

και όταν όλα τ’ αστέρια μια νύχτα χαθούν.

Όταν δεν θα υπάρχει καμιά παρουσία

και την θάλασσα κυριεύσει η τρικυμία.

Όταν το σκοτάδι αγκαλιάσει όλη τη φύση

και τα όνειρά μου ο θάνατος σβήσει.

Όταν μια μέρα στον Άδη πάω

τότε μωρό μου θα πάψω να σ’ αγαπάω!!!!

αφιερωμένο για σένα …