Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Advertisement

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.

Μια αγάπη μοναδική …

Σε μια έρημη παραλία

εγώ και εσύ αγκαλιά

το φεγγάρι κοιτάμε

ονειρεύομαι τη ζωή μας μαζί.

 

Φιλά να δίνουμε

αγκαλιές να ανταποδίδουμε

λόγια αγάπης εκφράζουμε

για το χαρμόσυνο γεγονός.

 

Εγώ και εσύ σε ένα

μια αγάπη μοναδική

που μόνο εμείς οι δυο

μπορούμε να το εκφράσουμε.