Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Advertisement

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.

Μου λείψατε …

Έχω χαθεί από τη γειτονιά μας.

Δεν φταίω εγώ αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.

Η Μαρκέλλα μου μεγαλώνει και με χρειάζεαι συνέχεια.

Κάθε μέρα με κάνει τόσο ευτυχισμένη με ότι και να κάνει.

Είναι η πιο γλυκιά μπεμπούλα του κόσμου.

Της αρέσει να της λέω σ΄αγαπώ.

Μου λέει κάθε λεπτό πως με αγαπάει ως τον ουρανό.

Εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήρθε στη ζωή μου και την ομόρφηνε.

Όμορφος ο έρωτας και είμαι αισθάνομαι όμορφα με τον Ήλιο μου

Όμως αυτή η αγάπη για μένα είναι αναντικατάστατη.

Μαρκέλλα μου σε λατρεύω και σ΄αγαπώ μέχρι τον ουρανό.