Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Advertisement

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.

Αντίο για πάντα …

Φεύγοντας το 2008 θέλω να το αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λατρέυω.

Παρόλο που βρίσκομαι ήδη στη Λαμία όπου θα αποχαιρετήσω το παλιό χρόνο

και θα καλωσορίσω τον καινούριο συνεχίζω να είμαι καλά.

Ο Ατώνης Ρέμος έβγαλε έναν τέλειο δίσκο με τίτλο Αλήθειε και ψέμματα

Απ΄αυτό τον δίσκο αγαπημένο μου είναι το Μέχρι το τέλος του κόσμου.

Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σ’ αγαπώ γιατί είσαι μοναδικός.