Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Advertisement

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.

Για τον Κουρσάρο !!!!!!!!!!!!!!!!!

https://i0.wp.com/spiti.pblogs.gr/files/173041-koyrsarosgr.jpg

Μπάινοντας σήμερα στο μπλογκ του Κουρσάρου (limeri.pblogs.gr) είδα πως είναι ανενεργό.

Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει.

Ο Κουρσάρος με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις

Και θεωρώ χρέος μου να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Αν δε κάνουμε εμέις όλοι εδώ κάτι από τη μια μέρα στην άλλη θα αρχίσουν να μας σβήνουν τα ιστολόγια χωρίς να μας λένε και τον λόγο.