Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Advertisement

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.

Άγιε μου Βασίλη …

Santa-Claus-A.jpg

Άγιε μου Βασίλη

Ένα γράμμα θέλω να σου γράψω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.

Το 2012 περάσαμε δύσκολα αλλά και όμορφες στιγμές υπήρξαν στη ζωή μας.

Δε θέλω δώρα μόνο καλά να είμαι εγώ  και οι δικοί μου άννθρωποι και να πάψω να πονάω.

Αυτό μόνο ζητάω από σένα και σ’ ευχαριστώ πολύ.