Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Advertisement

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.

Ότι ομορφότερο για μένα …

Η αγάπη μου χαμογελάει ξανά

μου δείχνει το καλό της πρόσωπο

μου δίνει το χέρι και με παίρνει μαζί της

μετά από αρκετό καιρό.

Λόγια γλυκά μου λέει

και τα χείλη μου γεύονται φιλιά

αιασθάνομαι όμορφα

που βρίσκεται ξανά κοντά μου.

Την αγάπη αισθάνομαι στη καρδιά μου

νιώθω ζωντανή

δε φοβάμαι ξανά να την εμπιστευτώ

είναι ότι ομορφότερο για μένα.