Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Advertisement

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά

Για δύο …

Το τραγούδι το ξέραμε

μερικές φορές το τραγουδήσαμε

αλλά δε πίστεψα ποτέ πόσο αλήθεια μπορεί να είναι …

Στίχοι & μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Και τρίτος δεν χωράει μες στους δυο

Γι’ αυτό απ’ τη ζωή σου εγώ θα φύγω

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Αγάπη μου γι’ αυτό

Θα κλάψουμε κι οι δυο

Αφού ήτανε της μοίρας μας γραφτό

Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο

Ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό

Στο δρόμο της ζωής μου ήρθες βράδυ

για σένα και για μένα είναι αργά

και φύγε όπως ήρθες στο σκοτάδι

πριν έρθει στις καρδιές μας συμφορά