Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Advertisement

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)

Να τα πουούμε;

Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ’αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη,

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων,

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης,

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα…

(σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε

πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει)