Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Advertisement

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.

Δεν είναι ποιητής ούτε κάποιος άλλος …

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά θεωρώ πως αυτό που γίνεται δεν είναι έντιμο.

Δεν νοιάζει κανέναν πόσο πολύ αγαπάω τον άντρα μου ή δε τον αγαπάω.

Τα σχόλια κάποιων δεν είναι ότι καλύτερο έχω δει.

Είμαι ερωτευμένη και θα το λέω συνέχεια.

Όποιος δε θέλει να διαβάζει αυτά που γράφω ας μη μπαίνει στη σελίδα μου.

Δεν ασχολούμαι με κανέναν ποιητή ή οποιονδήποτε πιστέυεται έχει σχέση μαζί μου.

Στη σελίδα μου θα γράφω ότι θέλω χωρίς να σκέφτομαι ποιον θα πειράξει.

Έχω πάψει να γράφω τόσο συχνά γιατί έτσι θέλω ΕΓΩ.

Δεν κάνω το χατήρι κανενός και κανένας δε μπορεί να με κάνει ν’ αλλάξω.

Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη και δυστυχισμένη με τα ίδια πράγματα

και σε όποιον αρέσει αυτό.

Για τους άλλους δεν θα μπορέσω ν’ ασχοληθώ μαζί τους.

Γι’ αυτό μη με ενοχλείτε πρώην νυν ή επόμενες σε οποιουδήποτε

πιστεύεται πως έχω σχέση μαζί του.

Έχω σχέση μόνο με τον ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ …

Αυτόν που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα

ότι και να πιστεύει ο καθένας από εσάς.