Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Advertisement

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.

Δεν ανησυχώ …

IMGP0132.JPG

Bάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως θα καταφέρω ότι βάλω στόχο συνεχίζω …

να κοιτάω τον ήλιο από το δωμάτιο μου και απέναντι να βλέπω την θάλασσα.

Δεν ανησυχώ για τίποτα πια …

Ξέρω πως ότι αγαπάω το έχω κοντά μου

Νιώθω ευτυχισμένη και τίποτα δε μπορεί να χαλάσει την διαθεσή μου.

Είμαι εδώ ξανά μετά από πολύ καιρό και πολλά προβλήματα που λύθηκαν.

Δε σκέφτομαι κανέναν και τίποτα γιατί νιώθω ελεύθερη

απ’ ότι με πονούσε.