Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Advertisement

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω

Η αγάπη μου ένα βράδυ …

Αφιερωμένο σε σένα καρδιά μου
Κάθε λεπτό θέλω να ακούω πόσο μ΄αγαπάς
θέλεις να είμαστε μαζί
μπορείς ν΄αλλάξεις τη ζωή σου για μένα
Στίχοι: Ρένα Ρίγγα

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Μπουσουλόπουλος

Θέλω να σε πάρω αγκαλιά

να σε γεμίσω με φιλιά

να μη το μάθει άλλος κανείς

συνωμοσία της σιωπής

Η αγάπη μου ένα βράδυ

γλυκό φιλί θα γίνει

και θα ‘ρθει στο σεντόνι σου

τίποτα να μη μείνει

Αν μου φύγεις θα πεθάνω

αν γυρίσεις στα παλιά

Σε μια τρέλα μου απάνω

σου το λέω θα πεθάνω