Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.
Advertisement

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.

Σε νιώθω …

Νιώθω σαν να είσαι εδώ
σα η καρδιά μου να έχει φύγει
απ’ το σώμα μου
και να ταξιδεύει μακριά.
Νιώσε την
αγαπησέ την
μη φοβάσαι
αισθάνεσαι ακόμα εδώ.
Η αγάπη της υπάρχει
για όποιον την αξίζει
δε μπορεί μακριά της
και νιώθει το σκιρτημα της.