Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Advertisement

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.

Για εσάς που …

carnival.gif

Στη Πάτρα με πολύ χορό και τραγούδι συνεχίζουμε.

Είναι η πιο όμορφη πόλη αυτή την εποχή.

Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις καρναβαλιστές

Ολοι είναι ντυμένοι και χαίρονται τον όμορφο καιρό που έχει σήμερα.

Η Μαρκέλλα δεν μαζεύεται με τίποτα.

Θέλει να πάει παντού και να κάνει παρέα με άλλα παιδάκια.

Περνάμε όμορφα πολύ και οι δυο.