Δεν αλλάζουν …

Καλημέρα σε όλους …

Μερικά πράγματα δε μπορούν ν’ αλλάξουν.