Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Advertisement

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.

Έπαψες …

Στα μάτια σου

βλέπω μια λάμψη

δεν ξέρω

αν είναι κάτι

νιώθω όμως κάπως

όταν σε κοιτάω.

 

Σε κοιτάω συνέχεια

νιώθω τα μάτια σου

να με γδύνουν

τα χέρια σου

να με χαϊδεύουν

 

Θέλω ν’ αισθανθώ

το άγγιγμα σου

να νιώσω

το φιλί σου

 

Το θέλω πολύ

ξέρω όμως

πως δεν γίνεται

εσύ έπαψες

να μ’ αγαπάς.