Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Advertisement

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.

Αλλάγή ζωής …

love love.jpg

Με την αγάπη προχωράω

τα μάτια που γλυκά με κοιτάνε

να νιώσω πιο όμορφα

έρωτα να νιώσω.

Δεν κοιτάω το πως και το γιατί

θέλω να γίνω ξανά ευτυχισμένη

να νιώσω ζωντανή

να μη με νοιάζει για κανέναν άλλον.

Η αγάπη υπάρχει ακόμα στη ζωή μου

δεν πρόκειται να φύγει

μα θέλω να αλλάξω ξανά

να αισθανθώ πως είμαι εγώ.