Χρυσός …

Εγώ θα είμαι εδώ

μου μιλάς δε μου μιλάς

δε με νοιάζει πια

η σιωπή χρυσός.