Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Advertisement

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.

Αφιερωμένο και αυτό σε σένα …

Φεύγουν για το κόσμο τα τρένα,

μα δε φεύγουν για μένα

να με φέρουν σε σένα.

Φεύγουν για το κόσμο τα πλοία,

μα δικό μου ταξίδι

η δική σου απουσία.

Τι είσαι για μένα πες μου τι

είσαι το άπιαστο που θέλω μια ζωή,

συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή

που να μην μας χωρίζει.

Μια βραδιά θα τα κάψω όλα

στη καρδιά τα χιλιόμετρα όλα.

Μια βραδιά για να ‘ρθω κοντά σου

μια φορά να καούμε αγκαλιά.

Όλα τα περπάτησα ξένα

και γνωστά ένα – ένα

για να φτάσω σε σένα.

Όλα μα συνέχεια μακραίνεις

με τα μάτια σε πιάνω

με τα χέρια μου φεύγεις.