Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Advertisement

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …

Για τελευταία φορά …

Το λεωφορείο έφευγε και μαζί με αυτό και εσύ.

Ένα πλάκωμα αισθανόμουνα στην καρδιά.

Ήξερα πως ήταν η τελυταία φορά που σε έβλεπα.

Λίγες στιγμές πριν ήμουνα στην αγκαλιά σου και γευόμουνα τα φιλιά σου.

Τώρα ήμουνα μόνη μου μόνο να σε σκέφτομαι …