Για αυτή που πονάει …

Είμαι κοντά σου και τόσο μακριά σου
Αντίο καρδιά μου …