Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Advertisement

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης

Για τον πλούτο και την φτώχεια …

Αποφθέγματα για τον πλούτο και την φτώχεια

Δεν είναι περισσότερο ευτυχής ο πλούσιος από εκείνον που έχει το καθημερινό του, εκτός εάν τον ακολουθήσει μέχρι τέλους η καλή τύχη και του επιτρέψει μέσα στ’ άλλα του αγαθά να πεθάνει και καλά.

Ηρόδοτος

Πολλοί ανόητοι έχουν πλούτο εκείνοι που τα καλά ζητούν βασανίζονται από την φτώχεια.

Κι οι δυο τους είναι ανήμποροι να δράσουν.

Τους πρώτους τα χρήματα τους εμποδίζουν, τους άλλους το μυαλό.

Θέογνις

Φρόντισε να έχεις πλούτο γιατί αυτός είναι η ευγένεια κι αυτός σου επιτρέπει να κάνης τον καλύτερο γάμο.

Την φτώχεια την συνοδεύει η ασημότητα και η περιφρόνηση, ακόμη κι αν είναι κανείς σοφός.

Ευριπίδης

Πολλοί κακοί πλουτίζουν και οι καλοί είναι φτωχοί όμως εμείς μ’ αυτούς δεν θ’ ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο γιατί η αρετή σταθερή είναι πάντα, ενώ τα χρήματα κάθε φορά τα έχει άλλος.

Σόλων

Ο Διογένης έλεγε ότι η φτώχεια συντελεί στο να γίνει κανείς αυτοδίδακτος στην φιλοσοφία διότι όσα εκείνη προσπαθεί να σου μάθει με τα λόγια, αυτά η φτώχεια σε αναγκάζει να τα μάθεις στην πράξη.

Διογένης

Προτιμότερο είναι, αν το καλοεξετάσει κανείς, να μην έχεις πολλά και δυσάρεστα, αλλά λίγα και ευχάριστα, φτώχεια δηλαδή χωρίς λύπες παρά πλούτη πικρά.

Μένανδρος

Οι πλούσιοι δεν συνηθίζουν τόσο όσο οι φτωχοί να νοιώθουν οίκτο προς τους δυστυχισμένους διότι, καθώς φοβούνται για τον εαυτό τους, λυπούνται για τις συμφορές των άλλων.

Αναξιμένης