Όποιος χάνεται δε σημαίνει πως δεν υπάρχει …

Χάθηκα αλλά υπάρχω ακόμα στην ζωή

Είμαι καλά και ευτυχισμένη

Σας αγαπάω πολύ …