Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Advertisement

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.

Να το αισθάνεσαι …

Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο της αγάπης;

το σ’ αγαπώ πως ακούγεται από διάφορα χείλη;

να νιώσεις όμορφα μόνο με ένα άγγιγμα;

να πιστέψεις ότι και να ακούσεις;

 

Ο θόρυβος της αγάπης δεν ακούγεται

από ανθρώπους που δε μπορούν να την νιώσουν

δεν ξέρουν τι σημαίνει

και δε μπορούνε να την καταλάβουν.

 

Το σ’ αγαπώ ακούγεται τόσο γλυκά

όταν αυτός που το λέει

το νιώθει και μ’ ένα αγγιγμά του

σε κάνει και εσύ να το αισθάνεσαι.