Σ’ ένα παιδί …

Ο πόνος ίσως φεύγει αλλά

κανένας δε μπορεί να πείσει ένα παιδί να μην πονάει …