Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Advertisement

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.

Θα είμαι …

Η Ολοκαίνουργια διαφήμηση του παριζάκι IFANTIS στον ANT1 ΚΑΙ ΓΑΜΩ!!!

Στίχοι

Διαβάζω οσο θες,

να κάνω ο,τι πείς,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής,

θα κοιμηθώ νωρίς,

να είμαι συνεπής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής, μπορω.

Πάριζακι Υφαντής, Υφαντής,

πάντα πρώτος στο σχολείο,

αγκαλιά μ’ενα βιβλίο,

Γέμησε το το ψυγείο, Υφαντής.

Θα’μαι καλό παιδί,

άριστος μαθητής,

αρκεί το παριζάκι μου

να είναι Υφαντής.