Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.

Τι ωραία που θα ‘ ταν …

couple-sunset.jpg

Όμορφα που θα ήταν να ήμασταν μαζί.

Να έβλεπα τα μάτια σου που τόσο μου έχουν λέιψει

Μωρό μου πριν μερικά λεπτά κατάλαβα

Πως χωρίς ΕΣΕΝΑ δε μπορώ να ζήσω

Θέλω να βρίσκεσαι μαζί μου και

Να βρίσκομαι συνέχεια στην αγκαλιά σου

Αχ πόσο μου έχει λείψει αυτή η αγκαλιά σου.

Τι ωραία που θα ήταν να βρισκόμουνα τώρα μέσα της.