Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Advertisement

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.

Βοηθησέ με …

girl%20fear.jpg

Περιμένω λίγο ν’ αισθανθώ κάτι αλλά τίποτα.

Δεν μέ ξέρεις το κατάλβα πριν λίγο

Δεν με έμαθες ποτέ γιατί εγω δε σε άφησα.

Έχεις δίκιο δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αληθινά.

Ένας ενθουσιασμός είναι για το καινούριο.

Όταν ο καιρός περνάει εγώ αισθάνομαι μόνη

Παρόλο που έχω κάποιον κοντά μου

Εγώ αισθάνομαι πιο μόνη χωρίς να ξέρω γιστί

Μην ανησυχείς είμαι καλά

Τα συναισθηματά μου είναι τόσο μπερδεμένα

Θέλω να αισθανθώ τον αληθινό Έρωτα αλλα φοβάμαι

Δεν θέλω να πληγωθώ.

Αυτός ο φόβος με κρατάει έξω απ την ζωή

Το ξέρω αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι

Θέλω να ζήσω αλλά δεν μπορώ

Βοηθησέ με αν Μ’ αγαπάς.