Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Advertisement

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!

Πανσέληνος …

moon-1g.gif
Πάλι απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο

μα η αγκαλιά μου είναι άδεια και μου λείπεις,

πάλι θα πιω ένα ποτήρι άσπρο πάτο

μήπως και και φύγουνε τα σύννεφα της λύπης.

Πανσέληνος και είναι μακριά μου,

πανσέληνος και ακόμα περιμένω

θα ‘ρθεις τη νύχτα πάλι στα όνειρά μου,

και εγώ μες στο σκοτάδι θα πεθαίνω.

Πάλι πανσέληνος φωτίζει αυτή τη πόλη

μα το μυαλό μου στο σκοτάδι βυθισμένο,

πάλι μ’ αγκαλιάζουν της μοναξιάς οι πόνοι

μα εγώ κι απόψε πάλι εσένα περιμένω!!!!!!!