Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Advertisement

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.

Αισθάνομαι …

00a8.gif

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω.

Έχουν συμβεί τόσα πολλά στην ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

Ασχολούμαι με τα πιο μικρά πράγματα και αφήνω τα πιο ουσιώδη.

Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις τι εννοώ.

Λέω πως είμαι καλά αλλά σπανίως είμαι.

Δεν ξέρω πραγματικά τι μου φταίει αλλά να είσαι σίγουρη αν μάθω θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις.

Είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια αλλά αισθάνομαι πως κάτι μου λείπει.

Δεν ξέρω τι είναι αλλά ότι και να είναι θεωρείται πολύ σημαντικό για μένα.

Αισθάνομαι πως είμαι μισός άνθρωπος χωρίς αυτό.

Θα το βρω να είσαι σίγουρη και θα αισθανθώ τέλεια.

Αυτά για σήμερα.