Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Advertisement

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.

Για ΣΕΝΑ που αισθάνεσαι μόνος σου …

Δεν μου αρέσουν οι φίλοι να αισθάνονται χάλια.

Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να τους κάνω να είναι καλά.

Και αυτοί όταν είμαι εγώ χάλια αυτό κάνουν.

Σήμερα ένας φίλος αισθάνεται τόσο μόνος.

Αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάτι γι’ αυτόν.

Όμως δεν ξέρω πραγματικά με τι θα μπορούσε να αισθανθεί καλύτερα.

Έτσι αποφάσισα να του αφιέρώσω το αγαπημένο μου τραγούδι.

Φτιαγμένο απ΄τα χεράκια με μπόλικα τριαντάφυλλα.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ και όλα θα περάσουν.