Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.

Νιώσε …

00000058vv.gif

Νιώσε την κάθε στιγμή που βρίσκεσαι κοντά μου.

Νιώσε το κορμί μου που τόσο σε θέλει σήμερα.

Νιώσε τα χείλη μου που έχουν ανάγκη τα φιλιά

Μόνο μη με ξεχνάς μωρό μου

Αισθάνομαι τόσο μικρή όταν βρίσκομαι μακριά σου

Τόσο ξένη απ΄το ίδιο μου το σώμα

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να νιώσεις

Την αγάπη μου και την ανάγκη για ΣΕΝΑ.