Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια

Δεν μπορώ …

Δεν μπορώ χωρίς εσένα αλλά πρέπει

Θέλω να σε αισθάνομαι κοντά μου

Και με αυτό το τραγούδι είνια τόσο εύκολο

Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης

Χωρίς εσένα

η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα

Πάντα μετά την Κυριακή είν’η Δευτέρα

κι η Γη γυρίζει πάντα σα γαλάζια σφαίρα

Χωρίς εσένα

οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες θα βγαίνουν

και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν

τ’αστέρια κάθε βράδυ ευχές θα περιμένουν

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω

και δε με νοιάζει τίποτα σ’αυτή τη ζωή

αν δε θα είμαστε μαζί

Χωρίς εσένα

κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια

και τα παιδιά θ’ακούνε πάντα παραμύθια

μα θα νικάει χίλια ψέμματα μια αλήθεια