Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.

Σε περιμένω …

Waiting-1.jpg

Ίσως αν αισθανόσουν και εσύ το ίδιο να ησουν εδώ.

Ίσως να καταλάβαινες πόσο πολύ Σ’ αγάπησα

Πόσο πόνεσα όταν έφυγες μακριά μου

Όμως από τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα

Ζω αυτό που ζήσαμε μαζί με τη θυμησή σου

Θέλω να είμαστε μαζί και δε θα πάψω να ελπίζω

Σε περιμένω στις 6.30 στο γνωστό μέρος

Εκεί που μόνο εμείς οι δύο αισθανόμαστε όμορφα

Μη ξεχνάς όλα μπορούν να περάσουν

Αν έχουμε ο ένας τον άλλον.