Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Advertisement

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.

Το τανγκό της Νεφέλης

Μαγικό κομμάτι και μου θυμίζει τόσα πολλά

Ξέρω πως είμαι κάπως τις τελευταίες μέρες

Αλλά όλα θα φτιάξουν.

ΤΟ TANGO ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ

Μουσική: Loreena McKennitt

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου

Το χρυσό κουρέλι

που στα μαλλιά της, φόραγε η Νεφέλη

να ξεχωρίζει απ΄ όλους μες στ΄ αμπέλι

ήρθανε δυο μικροί- μικροί αγγέλοι

και το κλέψανε

Δυό μικροί αγγέλοι

που στα όνειρα τους, θέλαν τη Νεφέλη

να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι

να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει,

την πλανέψανε

Υάκινθοι και κρίνα

της κλέψαν τ΄ άρωμα και το φοράνε

κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές

την περιγελούν

Μα ο καλός ο Δίας

της παίρνει το νερό της εφηβείας

την κάνει σύννεφο και την σκορπά

για να μην την βρουν.