Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Advertisement

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.

Θα ήταν ψέμα …

Λες και ήταν χθες που ήμασταν μαζί

Που με έπαιρνες στην αγκαλιά σου

Που μου έδινες τα φιλιά σου

Τώρα είσαι τόσο μακριά μου

Νιώθω πως σε έχασα

Πως δε θα ξανάρθεις

Ίσως να λέω ψέμματα στον εαυτό μου

Αλλά ένα μόνο δεν μπορώ να του πω

Δεν μπορώ να σου πω πως δεν Σ’ αγάπησα ποτέ

Θα ήταν ψέμα και μάλιστα μεγάλο

Σ’ αγάπησα πάρα πολύ και συνεχίζω ακόμα.