Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Advertisement

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.

Είναι πολύ όμορφο να το λες …

Loveggg.gif

Είναι πολύ όμορφο να λες Σ’ αγαπάω.

Όμως πόσο σίγουρος είσαι πως αυτό το αξίζει ο συντροφός σου.

Μπορεί να αισθάνεται αυτή την αγάπη που πλημμυρίζει αυτές

Τις δύο μικρές λεξούλες

Αλλά λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη πραγματική σημασία

Αυτών των δύο μικρών λέξεων.

Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν

Και να πάψουν να την λένε σα να λένε «Γεια»

Όποιος αγαπάει πονάει και δε το λέω εγώ αλλά

Όσοι αισθάνονται αυτή την λέξη αισθάνονται

Και τον πόνο στην καρδιά τους.

Επίσης όποιος αγαπάει δε μπορεί να πάψει ΠΟΤΕ

Η αγάπη δεν είναι διακόπτης με on και off

Και όποτε αγαπάς να τον ανοίγεις

Και όταν πάψεις να το κλείνεις.

Όταν αρχίσεις ν’ αγαπάς κάποιον τον αγαπάς για πάντα

Όχι με την ίδια μορφή αγάπης αλλά τον αγαπάς.