Έχετε να μου προτείνεται κάποιο;

treble_clef_tattoo.jpg

Είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη

Θέλω να τραγουδήσω σήμερα αλλά δεν ξέρω τι τραγούδι να πω

Έχετε να μου προτείνεται κάποιο;

Έχετε να μου προτείνεται κάποιο;

treble_clef_tattoo.jpg

Είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη

Θέλω να τραγουδήσω σήμερα αλλά δεν ξέρω τι τραγούδι να πω

Έχετε να μου προτείνεται κάποιο;