Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Advertisement

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Μακάρι αλλά …

VALEN101.JPG

Μακάρι να μπορούσα να δω τα πραματικά του αισθήματα.

Μακαρι να καταλάβαινα πόσο πονάει.

Νόμιζα πως εγώ μόνο πονάω.

Δεν ήταν κάποιος που δε με σκεφτόταν.

Μου είπε να χωρίσουμε αλλά τώρα ξέρω πως πονούσε.

Δεν θέλω να πιστέψω πως έπαψε να μ’ αγαπάει.

Εγώ τον ΑΓΑΠΑΩ και θα τον αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.