Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Advertisement

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …

Για σένα που αγαπώ πολύ …

VALEN042.JPG

Για μια λέξη σου θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Μια ματιά μου θα με τρέλανε.

Ένα βλέμμα σου θα μου έδινε ζωή.

Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά

Σ’ ΑΓΑΠΩ και πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Φιλάκια …